Gratis mottagning av SMS från Storbritannien

Telefonnumren för SMS-mottagning är tillfälliga, alla kan se innehållet i SMS-verifieringskoden. Använd inte den för att registrera min viktiga information.

UK Mobiltelefonnummer
Mottagningsnummer SMS-verifieringskod Mottagningstid
*29970 Who is this 1 months ago
*55138 Why ring if dont talk when i answer 1 months ago
*75920 Sorry missed your call who is this 1 months ago
*54454 Can I call you later? 1 months ago
*28974 Sorry I missed your call 1 months ago
*40697 Who's that 1 months ago
*49203 Who is this I'm working so can't answer 1 months ago
*42821 Hi 1 months ago
*39907 Please text me. 1 months ago
*73115 Who is this ? 1 months ago
*48930 188435 1 months ago
*88125 Hi sorry I missed your call 1 months ago
*88125 Could you ring back 1 months ago
*02500 Who this 1 months ago
*36534 Who this 1 months ago
*22291 Who's this? 1 months ago
*93968 188435 1 months ago
*63683 Please text me. 1 months ago
*48741 Sorry, I can't talk right now. 1 months ago
*75597 I have missed a call of this number. Who is this? 1 months ago