Gratis mottagning av SMS från Nederländerna

Telefonnumren för SMS-mottagning är tillfälliga, alla kan se innehållet i SMS-verifieringskoden. Använd inte den för att registrera min viktiga information.

Netherlands Mobiltelefonnummer
Mottagningsnummer SMS-verifieringskod Mottagningstid
*55433 346406 es tu código de Shop Pay 1 hour ago
*55433 420743 is your Shop Pay verification code 1 hour ago
Telegram Telegram code: 81103 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/81103 w0lkcmTZkKh 3 hour ago
Telegram Telegram code: 67754 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/67754 oLeq9AcOZkT 11 hour ago
VOI VOI verification code: 910157 14 hour ago
Mob Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number. 1 day ago
Telegram Telegram code: 55893 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/55893 O2P2z /jBpJ 1 day ago
Yubo Yubo code: 5392. Geldig voor 5 minuten. 1 day ago
Telegram Telegram code: 67640 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/67640 w0lkcmTZkKh 2 day ago
Dream Island [Dream Island] 1730 is your verification code, please don't share with others. 2 day ago
Telegram Telegram code 54414 2 day ago
Telegram Telegram code: 58266 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/58266 oLeq9AcOZkT 2 day ago
ICQ ICQ New: 381231 – seu código 2 day ago
Telegram Telegram code: 84093 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/84093 oLeq9AcOZkT 2 day ago
Yubo Yubo code: 7493. Geldig voor 5 minuten. 2 day ago
VK <#> VK: 769107 - ваш код qkASxAkMJOE 2 day ago
Telegram Telegram code 25200 3 day ago
*55433 Your DSCVR verification code is: 404280 3 day ago
Telegram Telegram code: 92653 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/92653 oLeq9AcOZkT 3 day ago
Telegram Telegram code: 69119 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/69119 oLeq9AcOZkT 3 day ago